OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Vlada HNŽ je dana 23.3.2017., na prijedlog Ministarstva,  usvojila Program utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2017. godinu.

Program je stupio na snagu danom donošenja.

Napominjemo, kako podnositelji zahtjeva za novčane potpore, između ostalog, moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava/Registar klijenata kod nadležne općinske/gradske službe.

036 / 445 – 900

Dokumenti

Konkurentski postupak 17/17, tenderska dokumentacija
Konkurentski postupak 17/17, obavijest o nabavci
Odluka o odobravanju isplate novčanih podrški, oprašivači -pčele, HNŽ
Odluka o odobravanju isplate novčanih podrški, oprašivači -pčele, HNK
Konkurentski postupak 11/17, tenderska dokumentacija
Konkurentski postupak 11/17, obavijest o nabavci
Konkurentski postupak 15/17, tenderska dokumentacija
Konkurentski postupak 15/17, obavjest o nabavci

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, 9.11.2017.god.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, 16/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 15/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konk.postupak 14/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača