Obavijest

Obavijest

Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ/K danas je u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Hrvatske mladeži bb Mostar potpisao „ugovor za nabavku softvera za izradu aplikacije za uspostavu i vođenje registra poljoprivrednog zemljišta“ sa poduzećem „Geometrika“ d.o.o. Grude.

Vrijednost ugovora  je 49.959,00 KM.

Nabavka softvera još je jedan korak na uspostavi informacionog sustava, pored Karte uporabne vrijednosti zemljišta H-NŽ/K.

Potpisivanjem ugovora stvorena je nužna informacijska osnova na operativnoj razini za jedan napredniji način vođenja evidencije i baze podataka o poljoprivrednom državnom zemljištu unutar H-NŽ/K.  Time je ostvareno značajno smanjenje administracijskog tereta i unapređenje poslovnih procesa, što će imati za posljedicu i efikasnije provođenje dnevnih zadataka službenika ministarstva i pojednostavljenje dostupnosti informacija zainteresiranima.

036 / 445 – 900

Dokumenti

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji za 2019.godinu
Prijava za izlazak na teren - biljna i animalna proizvodnja
Prijava za izlazak na teren - kapitalna-investicijska ulaganja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - biljna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - animalna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - kapitalna - investicijska ulaganja
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - hrvatski j.
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - bosanski j.

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 11-01-455-6/19
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ za 2019. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Ministarstva PŠV HNŽ/K za 2019.god.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 3/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 5/19