Marinko Pranjić, dipl.ing.građ., ravnatelj Uprave

  • Uprava za vode
Marinko Pranjić, dipl.ing.građ., ravnatelj Uprave

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi Fax E-mail
Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar 036/445-937 036/445-937 [email protected]
Opis poslova:

Uprava za vode nalazi se u sastavu ministarstva i obavlja upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti, a osobito:
pripremanje strategija i razvojnih politika upravljanja vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom (iz oblasti korištenja voda, zaštite voda i zaštite od štetnog djelovanja voda i praćenje stanja voda); predlaganje razvojnih dokumenata integralnog upravljanja vodama (planovi upravljanja riječnim bazenima, programi mjera, plan odbrane od poplava, plan zaštite voda od zagađivanja, planovi za incidentne situacije, suše i erozije i drugi dokumenti po važećoj zakonskoj regulativi) i praćenje provođenja ovih dokumenata; pripremanje stručnih podloga za izradu zakona, podzakonskih i drugih općih akata u oblasti voda; učestvovanje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva iz nadležnosti Uprave; pripremanje i realizacija ugovora iz nadležnosti Uprave; koordiniranje praćenja stanja vodnih resursa i priprema informacija iz oblasti upravljanja vodama; provođenje postupaka za dodjelu koncesija u skladu sa nadležnostima Ministarstva; obavljanje i drugih poslova sukladno zakonu i drugim propisima.

036 / 445 – 900

Dokumenti

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji za 2019.godinu
Prijava za izlazak na teren - biljna i animalna proizvodnja
Prijava za izlazak na teren - kapitalna-investicijska ulaganja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - biljna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - animalna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - kapitalna - investicijska ulaganja
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - hrvatski j.
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - bosanski j.

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 11-01-455-6/19
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ za 2019. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Ministarstva PŠV HNŽ/K za 2019.god.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 3/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 5/19