Novosti

Novosti

Preporuka vinogradarimaZbog nestabilnih vremenskih prilika vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika plamenjače i crne pjegavosti. U tu svrhu može se upotrijebiti jedan od fungicida: Antracol WG 70...
Preporuka vinogradarimaZbog novonastalog porasta vinove loze i iznimno povoljnih uvjeta za razvoj uzročnika bolesti, vinogradare upozoravamo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv plamenjače i pepelnice. Protiv plamenjače se može...
Zbog novonastalog porasta vinove loze i vrlo povoljnih uvjeta za razvoj uzročnika bolesti, vinogradare upozoravamo da zaštite svoje vinograde od plamenjače. Može se koristiti jedan od pripravaka: Ridomil gold combi 45 WG, Antacol combi WP 76, Fantic...
Upoznajemo klijente s područja Hercegovačko-neretvanske županije, potencijalne korisnike federalnih novčanih potpora u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela Odluku o usvajanju Programa utroška...
Dana, 22.02.2016. godine Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Donko Jović upriličio je prijem za gospodina Ahmeta Lizdu djelatnika ovog Ministarstva u povodu odlaska u mirovinu. Tom prigodom mu je zahvalio na dosadašnjem predanom radu u...
Preporuka  za voćarePrije kretanja vegetacije tj. u fenofazi bubrenja pupova treba pristupiti preventivnom zimskom tretiranju protiv uzročnika gljivičnih bolesti, koje se obavlja pripravcima na osnovi bakra (Cuprablau-Z, Champion 50 WG,...
Broj: 11-05-27-2050-4/15Mostar, 15.12.2015. godineNa osnovu člana 64. stav 1., člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) i  Odluke o javnoj nabavci – direktnom sporazumu broj: 11-05-...
Upoznajemo klijente s područja Hercegovačko-neretvanske županije, potencijalne korisnike federalnih novčanih potpora u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke...
Objavljen je javni poziv iz Programa sufinanciranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede, 09.11.2015. godineU skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine...
Jučer, 03.11.2015. u hotelu „Mostar“ u Mostaru počeo je sa radom 12. Simpozij o zaštiti bilja u BiH,  znanstveno-stručni skup sa međunarodnim sudjelovanjem, u organizaciji Društva za zaštitu bilja u BiH. Simpozij je otvorio gosp. Donko Jović,...

Pages

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka Vlade FBiH o Programu novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu (Službene novine FBiH 23/2016)
Odluka o izboru najpovoljnijh ponuđača u postupku javne nabave po direktnom sporazumu - za lož ulje i uredski materijal
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih potpora po modelu ostalih vrsta potpora
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „ Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenim Proračunom Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodop
Javni poziv za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup na području HNŽ/K (Narodne novine HNŽ/K 6/2015)
Pravilnik o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu vrednovanja ponuda za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup (Narodne novine HNŽ/K 9/2014)
Odluka o načinu utvrđivanju naknada, načinu i rokovima plaćanja koncesijske naknade na vodama i vodnom dobru HNŽ-K (Narodne novine HNŽ/K 2/2014)
Uredba o postupku dodjele koncesija (Narodne novine HNŽ/K 2/2014)

Obrazci

Kriteriji za ocjenu podnesenih zahtjeva po samoinicijativnoj ponudi za dodjelu koncesije poljoprivrednog zemljišta u
Obrazac za dodjelu koncesije poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu putem samoinicijativne ponude, s uputstvom - za fizičke osobe
Obrazac za dodjelu koncesije poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu putem samoinicijativne ponude, s uputstvom - za pravne osobe
Obrazac prijave za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup na području HNŽ/K
Kriteriji za bodovanje i dodjelu novčanih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava u svrhu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta, za fizičke i pravne osobe